publicidad

"La vanidad es tan anclada en el corazón del hombre que un soldado, un criado, un cocinero, un cargador se jacta y quiere tener sus admiradores." dijo Blaise Pascal, esto fue en el SXVII sin llegar a saber los efectos de la televisión y las redes sociales. 

Pesca e Biodiversidade ignoradas na eólica mariña

Pesca e Biodiversidade ignoradas na eólica mariña

O Proxecto de Real Decreto do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco),   presentado o día 26/02/2024, vai regular a produción de enerxía eléctrica en instalacións localizadas no mar. No articulo 12 indican os requisitos e criterios esixibles  aos proxectos  de eólica mariña, pero  non figura aquí priorizar a protección dos caladoiros de pesca fronte a eólica, e o mesmo sucede coa biodiversidade. Unicamente aparece de forma abstracta a posibilidade de “compatibilidade” e “apoios” a usos diversos como a pesca . Estará referíndose a subvencións ?   


O Tribunal de Contas  europeo  recoñeceu no seu momento que a Comisión UE non estudou ben o impacto da eólica mariña na pesca (recurso económico, alimentario, social, ambiental, emprego...) e chegou a ignorar ou minusvalorar aspectos fundamentais que afectan aos recursos vivos  e ao medio natural. Agora cometese o mesmo erro, plasmase no Decreto que predominarán os criterios técnicos de instalación e por exemplo no parque mariño localizado na Coruña-Cabo Ortegal que vai  ocupar preto do 40% de toda a superficie asignada  no Estado, non van ter en conta a pesca nin respectar os caladoiros .  Afastarán  os parques eólicos das áreas de pesca?. Son as subvencións a solución a perda de recursos alimentarios dos caladoiros?.

 

Para orientarnos, vexamos o que si teñen en conta nos requisitos e criterios esixibles aos proxectos eólicos  no Real Decreto (artigo 12) : 

 

a) Deseño do proxecto: rateo de ocupación do espazo, distancia a costa, número de muíños, contribución a  innovación, etc.

b) Impacto medioambiental do  proxecto: medidas para minimizar o impacto medioambiental e paisaxístico, esixencias relativas a pegada de carbono  dos seus compoñentes ao longo do ciclo de vida, requisitos relativos a  utilización de materiais reciclados, etc.

c) Impacto socioeconómico: potencial de desenvolvemento industrial e económico, impacto no emprego local e sobre a cadea de valor industrial, contribución a  resiliencia, participación de pequenas e medianas empresas, medidas de compatibilidade con outros usos e actividades do medio mariño, como a pesca, o apoio directo a estes sectores, etc.

d) Desmantelamento : obrigación de desmantelamento ao finalizar a vida útil,...uso futuro alternativo ou eliminación das construcións,  etc.

e)  Contribuír a  calidade e a seguridade do subministro eléctrico.  

f) Impacto sobre a seguridade marítima, a ordenación e control del tráfico e as rutas marítimas, a salvagarda da vida humana no mar, incluíndo o salvamento, e la protección do medio mariño e a loita contra a contaminación .

 

No impacto medioambiental  non se cita o posible impacto das liñas de alta tensión que van dende  os aeroxeradores e logo a costa, nin  o impacto dos  apoios e tendidos en varios quilómetros en alta que discorren aéreas na terra e logo van a un nodo de conexión ( ignorase as servidumes de paso do cabreado submarino  e terrestre). Non se cita a esixencia dun estudo de impacto dos amarres dos muíños,  nin o estudo das afección para o medio físico e a diversidade biolóxica no leito mariño do cabreado. ..

 

As alegacións presentadas dende  o sector pesqueiro e social non se tiveron en conta no Real Decreto unha vez máis como sucedeu  nos “Plans de Ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas” (Real Decreto 150/2023, de 28/02/23). O Goberno recoñece que estes plans identifican zonas onde o desenvolvemento da enerxía eólica mariña e as enerxías do mar resulta máis idóneo a nivel técnico  onde non figuran ou non figuran como importantes os caladoiros de pesca, rutas de aves migratorias, biodiversidade de fondos mariños, afección na biodiversidade  por vibracións, ruido... , cambios na calidade da auga,  efectos do desprazamento dos peixes... 

 

Unha vez máis as eléctricas mandan e o Goberno cinicamente pregase e para gardar as formas “democráticas” adiantase a  unha situación problemática e contempla   no artigo 9  do Decreto unha fase de diálogo público-privado  onde os interesados pertencentes a sectores afectados polas instalacións renovables mariñas ( non seremos todos?)  poden remitir en marzo comentarios ou propostas de mellora para  o deseño, construción, explotación e desmantelamento das instalacións, estes comentarios poden incrementar a sua compatibilidade con outros usos do mar, entre outros, o sector pesqueiro, a actividade portuaria ou a seguridade marítima...  Para que van servir?. Modificaríase a localización dos parques ? Apartaríanse dos caladoiros?....  Pero a pesar de todo o Goberno e as eléctricas teñen que saber  que estamos polas renovables,  pero así NON.


INFORMACION SOBRE LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS


Responsable: S.E.I. EDETRONIK. S.A

Finalidad: Envío de información solicitada, gestión de suscripción a la web y moderación de los comentarios.

Datos tratados: Comentarios: Datos identificativos (en el caso que te registres en la web) y comentarios.

Legitimación: Consentimiento del interesado.

Destinatarios: Utilizamos MDirector como plataforma profesional de envío de mails. Nos permite ofrecerte un servicio libre de SPAM y con total confidencialidad. Ellos únicamente almacenarán tu correo para poder realizar el envío.

Derechos: Puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que detallamos en el siguiente link

Información adicional En este link dispones de información adicional y detallada sobre la protección de datos personales que aplicamos en nuestra web.

CERRAR